Какво означава съкращението КККР?

0 гласа
попитан 2016 март 2 в Съкращения от nullsoft
Какво означава  съкращението КККР?

1 отговор

0 гласа
отговорени 2016 март 2 от nullsoft

Значение: Кадастрална карта и кадастрални регистри

...